Türk Dil Kurumu Başkanlığı

Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon: (0312) 457 52 55
Belgegeçer: (0312) 468 07 83
Genel ağ: https://tdk.gov.tr
E-posta: belleten@tdk.gov.tr