• Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten 1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan milletlerarası, kurumsal ve açık erişime sahip akademik bir dergidir.
  • Dergi ile ilgili bilgilere (Türkçe ve İngilizce) ve yayımlanan yazıların tam metnine kurumsal ağ sayfası (https://tdkbelleten.gov.tr/ veya https://tdk.gov.tr/) ve ulusal dergi platformu (https://dergipark.org.tr/tr/pub/belleten) üzerinden ulaşılabilir.
  • Dergi 1953'ten beri yayımlanmaktadır.
  • Dergi 2018 yılı 66. cilt 1. sayıdan itibaren TR Dizin'de, 2020 yılı 69. sayıdan itibaren Scopus'ta taranmaya başlanmıştır.