Türk Dil Kurumu adına sahibi

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Uzm. Serdar KARACA

Yazı Kurulu

Prof. Dr. Feyzi ERSOY (Başkan) (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdullah Azmi BİLGİN (Haliç Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet KARADOĞAN (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati DEVELİ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Nesrin SİS (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman MERT (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK (Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Ege Üniversitesi)

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Sıtkı Koçman Ü)
Prof. Dr. Ceval KAYA (Ardahan Ü)
Prof. Dr. Çetin PEKACAR (Ankara Hacı Bayram Veli Ü)
Prof. Dr. Faruk YILDIRIM (Çukurova Ü)
Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Marmara Ü)
Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE (Sivas Cumhuriyet Ü)
Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ (İstanbul Kültür Ü)
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Erciyes Ü)
Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Ü)

Yurt Dışı Temsilciler

Prof. Dr. Dmitri D. VASİLYEV (Rusya Federasyonu)
Prof. Dr. Erden KAZHYBEK (Kazakistan)
Prof. Dr. İrfan MORİNA (Kosova)
Prof. Dr. Kemal ABDULLA (Azerbaycan Cumhuriyeti)
Prof. Dr. Luo XIN (Çin Halk Cumhuriyeti)
Prof. Dr. Peter ZIEME (Almanya)
Dr. Nurdin USEEV (Kırgızistan)

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. İlk sayı 1953’te yayımlanmıştır.

Yayıncı

Türk Dil Kurumu