Türk Dil Kurumu adına sahibi

Prof. Dr. Osman MERT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Uzman Dr. Serdar KARACA

Yazı Kurulu

Prof. Dr. Oğuzhan DURMUŞ (Başkan)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, Türkiye
oguzhan.durmus @ asbu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye
agunsen @ trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
herol @ gantep.edu.tr

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
zeki.kaymaz @ ege.edu.tr

Doç. Dr. Erkan SALAN
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye
esalan @ adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bilge GÖKTER GENÇER
Türk Dili ve Edebiyatı Programı, Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye
gokter @ baskent.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Sıddık ŞAHİN
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye
essahin @ ankara.edu.tr

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Aleksandr TSOI (Polonya)
Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Sıtkı Koçman Ü)
Prof. Dr. Ceval KAYA (Ardahan Ü)
Prof. Dr. Çetin PEKACAR (Ankara Hacı Bayram Veli Ü)
Prof. Dr. Faruk YILDIRIM (Çukurova Ü)
Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Marmara Ü)
Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE (Sivas Cumhuriyet Ü)
Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ (İstanbul Kültür Ü)
Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan)
Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV (Özbekistan)
Prof. Dr. Magripa ESKEEVA (Kazakistan)
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Erciyes Ü)
Prof. Dr. Nurettin DEMİR (Hacettepe Ü)
Prof. Dr. Sırtbay MUSAEV (Kırgızistan)
Doç. Dr. Éva CSÁKI (Macaristan)

Yurt Dışı Temsilciler

Prof. Dr. Erden KAZHYBEK (Kazakistan)
Prof. Dr. Kemal ABDULLA (Azerbaycan Cumhuriyeti)
Prof. Dr. Luo XIN (Çin Halk Cumhuriyeti)
Prof. Dr. Peter ZIEME (Almanya)
Dr. Nurdin USEEV (Kırgızistan)

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı BELLETEN, yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. İlk sayı 1953’te yayımlanmıştır.

Yayıncı

Türk Dil Kurumu