Amaç

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten’in amacı Türk dili çalışmalarının gelişmesine ve nitelikli dil araştırmalarının ilerlemesine destek olmaktır. Dergi, Türk dili araştırmacılarının dikkatini çekecek ve çalışmalarını dil alanında sürdüren geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel ve tarihî konular ile ilgili bilimsel tartışma ortamı sağlamakta ve alan ile ilgili eserleri tanıtarak araştırmacıların dikkatine sunmaktadır.

Kapsam

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten Türk dilini tarihî ve güncel çerçevede bilimsel olarak incelemeye adanmış dil bilimi ve filoloji dergisidir. Dergi, Altayistik ve Türk dili ile ilgisi olmak üzere diğer dillerle ilgili yazılara da yer vermek suretiyle bölgesel bir niteliğe de sahiptir.

Dergide yukarıda geçen konularda araştırma makalesi, derleme/inceleme makalesi, yayın değerlendirmesi, tartışma ve editöre mektup türlerinde çalışmaları yayımlanmaktadır.