Yayın İlkeleri

 • Derginin genel yayın dili Türkçedir. Ancak İngilizce makaleler de yayımlanabilir.
 • Başvuru için özel bir tarih yoktur. Yıl içinde istenilen zamanda başvurulabilir.
 • Sadece doktora derecesine sahip araştırmacıların başvuruları kabul edilmektedir.
 • Tezden üretilen veya bir tezle benzerliği %5’ten fazla çıkan makaleler kabul edilmez.
 • Yazılar hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı, ayrıca başka bir yerde yayımlanmaya sunulmamalıdır.
 • Makaleler ön değerlendirme sürecinden sonra en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Yazı Kurulu gönderilen yazıların yayımlanma sürecini yönetme (yayımlama, yayımlamama, hangi sayıda yayımlanacağına karar verme vb.) hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Editör, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak küçük düzeltmeler yapabilir.
 • Bir yazarın makalesinin yayım süreci sürerken ikinci bir yazısı kabul edilmez. Ayrıca aynı yazarın makalesi en az iki sayı sonra yayımlanabilir.
 • İki isimden fazla yazarın yer aldığı makaleler için ayrıntılı bir müstakil gerekçelendirme hazırlanması istenir.
 • Etik Kurul onayı gerektiren makaleler için Etik Kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve numarası) makalenin sonunda ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. Etik Kurul onayı gerektiren araştırmalar için lütfen derginin Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.
 • Dergiye gönderilen yazıların bütün yönleriyle YÖK ve COPE bilimsel etik ilkelerine uyması gerekmektedir. Akademik bir toplantıda sunulmuş ancak yayımlanmamış bildiriler kabul edilmez. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel programlar aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Yazarların kendileri tarafından intihal programları aracılığı ile yapılacak taramanın sonucunda makalenin benzerlik oranının %15’i aşmaması gerekmektedir.
 • Yazıyla ilgili ortaya çıkabilecek etik problemlerde COPE tarafından belirlenen işleyiş uygulanır. Yapılan inceleme sonucunda etik ihlal sabit görülmesi hâlinde yazarın kurumu durum ve süreç hakkında bilgilendirilir, aynı yazardan bir daha yazı kabul edilmez.
 • Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
 • Dergide yayımlanan yazılar için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre yazarlara telif ücreti, hakemlere ise inceleme ücreti ödenir.

Yazım ve Gönderim Kuralları

 • Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten, makale başvurularını https://giris.ayk.gov.tr adresinde yer alan YAYSİS (Yayım Takip Sistemi) üzerinden kabul etmektedir. Yayım sürecinin bütün aşamaları buradan yürütülür ve her aşamada yazar bilgilendirilir. Posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular yayım sürecine alınmaz.
 • Yazıların derginin amaç ve kapsamına uygun olması gerekmektedir.
 • Makaleler, hakemlere doğrudan YAYSİS üzerinden (yazarın yüklediği dosyada değişiklik yapılmadan) yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin sahibini tanımlayıcı herhangi bir bilgi olmamalıdır.
 • Yazıların düzeni, başlıklandırma, şekil, tablo ve atıf sistemi için APA 7 kurallarına uyulması gerekmektedir. 
 • Makale gönderirken şablon dosyasını kullanmanız gerekmektedir. Dosyayı buradan indirebilirsiniz.
 • Makaleler ile birlikte telif formunun da gönderilmesi gerekmektedir. Burada verilen bilgiler üzerinde daha sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Dosyayı buradan indirebilirsiniz. 
 • Makalelerde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek araştırma makalelerinin 3000-10000 arasında kelime sayısına sahip olması gerekmektedir. Saha çalışmasına dayalı makalelerde bu sınır Yazı Kurulunun izni ile aşılabilir. Ayrıca Yazı Kurulu tarafından alanın öncü isimlerinden talep edilen yazılarda bu sınır aranmaz. Kitap değerlendirme yazılarında bu sınırlama 1500-2500 kelime arasında uygulanır. Tartışma türündeki yazılarda 2500-5000, editöre mektup türündeki yazılarda ise 750-1500 kelimelik bir sınırlama uygulanır.
 • Makalelerin Türkçe ve İngilizce ile en az 200, en fazla 250 kelimelik özetleri ve her iki dilde anahtar kelimeleri yazının ilk sayfasında yer almalıdır. Makalelerin kaynakça bölümünden sonra en az 700, en fazla 1.000 kelimelik ayrıntılı İngilizce özeti verilmelidir.
 • Yayım kararı alınması hâlinde makalenin sonunda, kaynakçadan önce, birden fazla varsa araştırmacıların katkı oranı, etik kurul, varsa destek-teşekkür ve çatışma beyanına şablon dosyasına uygun olarak yer verilmelidir.

Sayfa Düzeni İlkeleri

 • Makalede Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır. Ancak bazı alanların gereği olarak yazım esnasında özel font kullanılmış ise bu fontlar sisteme yüklenmelidir.
 • Özet (abstract) sağ ve sol taraflardan 2 cm daha içeride, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makalede sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:
 • Metin boyutu: 11 punto

Dipnot boyutu: 9 punto

Paragraf aralığı: 6 nk

Paragraf girintisi: 1,25 cm

Üst-alt-sağ-sol kenar boşlukları: 3 cm

Satır aralığı: tek

 • Makalede dipnotlar yer alacaksa tek satır aralığı ve 0 nk paragraf aralığında, 9 punto ile yazılmalıdır.
 • Makalede 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar sağ ve sol taraflardan 1,5 cm içeride ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Makalede Kaynak Gösterme

 • Kaynaklar APA 7'ye göre düzenlenmelidir.
 • Kullanılan bütün kaynaklar makalenin sonunda "Kaynakça" adı altında verilmelidir.

Kitaplarda:

Metin içinde: (Korkmaz, 1992, s. 37)
Eserin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Korkmaz, Z. (1992). Atatürk ve Türk dili - belgeler. Türk Dil Kurumu.

Makalelerde:

Metin içinde: (Gözaydın, 2001, s. 585)
Makalenin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Gözaydın, N. (2001). Atatürk dönemi ile ilgili Almanya Dış İşleri arşivindeki belgeler - VII. Türk Dili599, 575-586.

Tezlerde:

Metin İçinde: (Durukan, 2011, s. 119)
Tezin kaynaklar bölümündeki yazımı şu şekilde olmalıdır:
Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. sınıfta bilgisayar destekli dil bilgisi öğretiminin başarı ve tutuma etkisi (Tez No. 301128) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tablo ve Şekiller 

Tablo numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde

Tablo 1: …………………
şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır.
Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında
Şekil 1: …………………
biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.
Şekil sayfaya ortalanmalıdır.

Bu ilkelere uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.