Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten’in amacı Türk dili çalışmalarının gelişmesine ve nitelikli dil araştırmalarının ilerlemesine destek olmaktır. Dergi, Türk dili araştırmacılarının dikkatini çekecek ve çalışmalarını dil alanında sürdüren geniş bir okur kitlesini ilgilendirecek çeşitli güncel ve tarihî konular ile ilgili bilimsel tartışma ortamı sağlamakta ve alan ile ilgili eserleri tanıtarak araştırmacıların dikkatine sunmaktadır.

 • Milletlerarası hakemli dergi olan Belleten dergisi yılda bir cilt iki sayı (haziran ve aralık) olarak yayımlanır.
 • Belleten’de Türk dilinin tarihini, günümüzdeki durumunu, Türkçenin dil bilgisini [gramer] ve güncel sorunlarını ele alan bilimsel yazılara yer verilmektedir.
 • Derginin genel yayın dili Türkiye Türkçesidir. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı dilleri ve İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça yazılara da yer verilmektedir.
 • Dergiye gönderilecek yazıların Türkçe ve İngilizce ile en az 200, en fazla 250 kelimelik özetleri ve her iki dilde anahtar kelimeleri yazının ilk sayfasında verilmelidir.
 • Dergiye gelen yazılar gerekli hakem incelemeleri yapıldıktan sonra yayımlanır. Yazı Kurulu gönderilen yazıları yayımlamamak hakkına sahiptir. Yazı Kurulu/Editör, yayımlanan yazılarda yazının bütünlüğünü bozmayacak küçük düzeltmeler yapabilir.
 • Gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın geri verilmez.
 • Dergide yayımlanan yazılara ilgili yönetmeliği göre telif ücreti ödenir.
 • Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve yazının yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Dergiye gönderilen yazılarda TDK Yazım Kılavuzu’na (kısaltmalar dâhil) uyulmalıdır.
 • Dergide yer alan yazı, fotoğraf, tablo ve şekillerden kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
 • Dergide yayımlanması istenen yazılar www.ayk.gov.tr adresindeki Yayım Takip Sistemi (YAYSİS) üzerinden gönderilmelidir.
 • Dergide yayımlanmış yazılara Türk Dil Kurumu ağ sayfasındaki Yayınlar/Süreli Yayınlar Veri Tabanı bölümünden de ulaşılabilir.