Anahtar Kelime Sayfalar
reduplication formed with consonants “m 29
p 29
r 29
s” reduplication of adjectives 29
reduplication syllable and rules 29
“m 29
s” ünsüzleriyle yapılan pekiştirme 29
sıfatlarda pekiştirme 29
pekiştirme hecesi ve kuralları 29
“qutadgu bilig” 43
vocabulary 43
hendiadyoin 43
“kutadgu bilig” 43
söz varlığı 43
ikileme 43