Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 99-105
0 414

“Üç Noktalı fe” Harfinin Ses Karşılığı Oğuzların /w/ Karahanlıların /v/ Ünsüzü Kullanımı

Fatma Yelda Şahin

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 351-413
0 395