DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE BAZI DÜZELTMELER

Talât Tekin

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 141-156
0 895

DEDEM KORKUT KİTABI ÜZERİNE

Orhan Şaik Gökyay

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 91-96
0 410

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ANADOLU VE RUMELİNDE YAŞAYAN KOLLARI

FİKRET Türkmen

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 157-177
0 788

DEDE KORKUT KİTABI’NDAKİ BAZI MANZUM PARÇALARIN HECE VEZNİ VE MANZUME TÜRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEREK YENİDEN OKUNMASI

OSMAN FİKRİ Sertkaya

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 141-156
0 508

DEDE KORKUT KİTABI İLE OĞUZ DESTANI ARASINDAKİ MÜNASEBETLER

Ahmet Bican Ercilasun

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 70-89
0 656

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ANADOLU VE RUMELİ’DEKİ İZLERİ: “KAM PÜRE OĞLU BAMSI BEYREK DESTANI”NIN BÜNYAN; “DELİ DUMRUL DESTANI”NIN RUMELİ VARYANTI

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 97-111
0 327

DEDEM KORKUT KİTABI’NIN NAZIM BÖLÜMLERİNİN YAPISI ÜZERİNE

MELİKOV Melikov

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 53-59
0 334

“KİTAB-I DEDE GORGUD” ŞE’RLERİ HAGGINDA BİR NEÇE SÖZ

Veliyev Veliyev

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 61-67
0 329

“DEDE GORKUD KİTABI” DİLİNİN İKİ SİNTAKTİK HÜSUSİYYETİ HAGGINDA

Haciyev Hacıyev

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 23-33
0 504

DEDE GORGUD KİTABI’NIN YAPISNIN İKİ PLÂNDA ÖYRENİLMESİ

ABDULLAYEV Abdullayev

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 1-10
0 290

DEDEM KORKUT KİTABINDA MOTİF VE EDEBİ MALZEMELERDEKİ İÇ ÜSLUP DEĞİŞİMİN İNCELENMESİNDE MOTİFİN ROLÜ

Şakir İbrayuli İbrayev

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 35-42
0 267

DEDE KORKUT KİTABI’NIN ESKİ VE YAZILI KAYNAKLARI HAKKINDA (TOPKAPI SARAYINDAKİ OĞUZ DESTANI PARÇALARI İLE KARŞILAŞTIRMA)

Bahaeddin Ögel

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 113-128
0 600

TÜRKMENİSTAN’DAN DERLENMİŞ DEDE KORKUT BOYLARI

İsa Özkan

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 263-314
0 637

Dede Korkut Destanları ve Sentaktik Paralelizmde Eksiltili Yapıların Rolü

Kerime Üstünova

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 161-169
0 445

Dede Korkut Kitabının Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmla Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 131-152
0 389

Dede Korkut Hikayeleri'nde Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler

Aysu Ata

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 29-38
0 676

Zikredilen Şahıslara Dayanılarak Dede Korkut Boylarının Kronolojik Sıralanması

Ahmet Bican Ercilasun

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 61-69
0 631

Dede Korkut Kitabı'nda Okuma Önerileri

Mustafa S. Kaçalin

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 93-100
0 376

Türk Ağaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikayelerindeki Yansımaları

Metin Ergun

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 71-80
0 332

Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek, Deli Dumrul, Salur Kazan ve Tepegöz Boylarının Anadolu Varyantları ve Dede Korkut Hikayeleri Coğrafyasının Tespiti Sorunu

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 81-92
0 381