MONGOLIAN WORDS AND FORMS IN CHAGATAY TURKISH (EASTERN TURKI) AND TURKEY TURKISH (WESTERN TURKI)

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 265-280
0 393

MOĞOL DÖNEMİNDE ÇEVİRİ VE UYGUR MÜTERCİMLER

Mağfiret Kemal Yunusoğlu

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 7-21 DOI: 10.32925/tday.2019.28
0 502

Ebu’n-nasr Sâmânî ve 19. yüzyılda yazılmış bir Uveysi tezkiresi üzerine

Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu

Sayı: 2020, Sayı 70 Sayfalar: 79-139 DOI: 10.32925/tday.2020.45
0 368

Eski Uygurca Bir Tabirnameye Göre Türklerin Erken Dönem Rüya Yorumlarındaki Değişim Üzerine Mukayeseli Tespitler

Serkan Şen

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 7-29 DOI: 10.32925/tday.2021.51
0 433