Research Article

Yeni Uygur Türkçesinde Sebep Göstergeleri

Neşe ERENOĞLU

Pages: 73-100 DOI: 10.32925/tday.2023.104
462 162

Çarh-Nâme’nin Eksik Beyitleri Üzerine

Orhan KILIÇARSLAN

Pages: 101-122 DOI: 10.32925/tday.2023.105
490 246

Yûnus Emre Dîvânı’nda Mental Fiiller

Hanife ALKAN ATAMAN

Pages: 179-216 DOI: 10.32925/tday.2023.108
792 268