Hasan Eren

Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, Hasan Eren

Özet

Türkçe öğle biçiminde Eski Türkçe öd "zaman, vakit" kökünün saklandığını biliyoruz. Eski Türkçe öd kökünden gelen bu türevin Türkçede öyle olarak kullanılması gerekirdi. Ancak, bu eski biçim bizim dilimizde öğle'ye çevrilmiştir.