Osman Nedim Tuna

Anahtar Kelimeler: İkilemeler, Türkoloji

Özet

Türk dilinde "ikilemeler" ne yeni, ne de az işlenmiş bir konudur. Gerçekte, Türkoloji yayınlarında bu konu üzerinde çıkmış araştırmaların sayısı oldukça kabarıktır. Hiç şüphesiz, bunlardan bazıları bildiklerimize yeni ve önemli şeylet ilâve etmişlerdir. Fakat pek çoğu, eskilerin "başka şekilde ele alınmış tekrarı"ndan ibarettir.