Saim Sakaoğlu

Anahtar Kelimeler: BALKAN ÜLKELERİ, NASREDDİN HOCA, FIKRALAR

Özet

Nasreddin Hoca, Türklerin yaşadığı bütün ülkelerde bilinmekte ve fıkraları anlatılmaktadır. Ancak anlatanlar onun adını küçük değişikliklere uğratmaktadır: Hoca, Molla Nasreddin, Nasreddin Efendi, Hoca Rahmetullah, vs. Hoca'ya, hangi ad altında olursa olsun izafe edilen fıkraların bir bölümü gerçekte ona ait değildir. Anadolu'da bazı bölge tiplerinin nükteli sözleri de ona aitmiş gibi anlatılır.