Yunus Memmedli

Anahtar Kelimeler: ESKİ TÜRKÇE, ŞAHIS ADLARI

Özet

Şahıs adlarının araştırılmasının dil bilimi, tarih, sosyoloji, folklor, etnografi ve başka bilim sahaları açısından çok ciddi ehemmiyet kesbettiği şüphesizdir. Buna rağmen Türkolojide özel adların başka türlerine nispeten şahıs adlarının öğrenilmesine daha az çaba harcanmıştır. Bizce, antroponimlerin dil bilimi açısından araştırılması için daha çok iş görmek lazımdır.