Naciye Güngörmüş

Anahtar Kelimeler: Türk dili, Türk kültürü

Özet

Türk dili ve Türk kültürü ile ilgili çalışmaların Macaristan'da yaklaşık bir yüzyıllık geçmişi bulunmaktadır. Bilindiği üzere, dünyanın ilk Türkoloji merkezlerinden birisinin kurucuları Macarlardır. Ancak bugün bu ülkede Türkoloji araştırma ve incelemeleri Budapeşte'nin dışında diğer büyük şehirlerde de örn. Pecs, Szeged, Debrecen'deki üniversitelerde bu alanda çalışmalar yapılmaktadır.