Kamil Tiken

Anahtar Kelimeler: eski anadolu türkçesi, edat, zarf fiillerin işlevleri, zarf fiil, edatlara kurulan zarf fiiller

Özet

İfadeden yola çıkılmış, ifadece yer yer benzerlikleri bulunan edatlar, bağlaçlar ve zarf-fiilerden benzerliği olanlar bir araya gelsinler diye, ifadelere göre sınıflandırarak bir başlık altında; ifadece apayrı bir durum gösteren ünlemler ise, onlardan sonra ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda söz dizimi ile ilgili birkaç teklifte bulunulmuştur.