Mustafa Öner

Anahtar Kelimeler: Edat, Karşılaştırma, Sınırlandırma, Edatların Karşılaştırma ve Sınırlandırma Bağlantıları, Karşılaştırma ve Sınırlandırma Bağlantıları

Özet

Türk yazı dilinin başlangıcından beri bilinen ve sonradan oluşan bazı çekim edatlarının hem karşılaştırma hem sınırlandırma işlevleriyle kullanıldığı görülmektedir.