Vahit Türk

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Ön Ses, Ünlü Düşmesi, Ünlü Düşmesi Örnekleri, Ön Seste Ünlü Düşmesi

Özet

Türkçenin lehçe ve şivelerini tek tek ele aldığımızda, ön seste ünlü düşmesinin lehçe ve şivelerin her birinde birkaç sözle sınırlı olduğu görülmekte ve bu yüzden de bu mesele üzerinde pek durulmamaktadır. Türkçeyi bir bütün olarak incelediğimizde ise hemen hemen şartlı bir ses olayı ile karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Türkçe için düzensiz ses değişmesi olarak kabul edilen bu ses olayı, dilin kullanımından kaynaklanmakta ve lehçe ve ağızlara göre farklı sözlerde karşımıza çıkmaktadır.