Ceyhun Vedat Uygur

Anahtar Kelimeler: "En" Sözü, Eski Türkçe Dönemi

Özet

Bilindiği gibi "en" sözü, Eski Türkçe dönemi eserlerinden beri takip edebildiğimiz ve bugün de birçok yaşayan Türk lehçesinde kullanılan bir sözdür. "en" sözü, eski devir metinlerinde "an/ang", "en/eng", "in/ing", bazen de "em" ve "am" şeklinde kullanılmıştır ve bugün de "em" şekli hariç "en/eng", "in/ing", "en" şeklinde kullanılmaya devam edilmektedir. Bu sözün bilinen temel işlevi de, sıfatların ve zarfların önünde kullanılıp, o sıfat veya zarfın pekiştiricisi olmaktır. Biz, bu yazımızda "en" sözünün farklı bir kullanımından söz edeceğiz.