Nesrin Kaya

Anahtar Kelimeler: kip, dilin işlevi, bildirme kipi, zarflar

Özet

Bu çalışmada Türkçe'de bildirme kiplerinin dilin işlevlerindeki yeri örneklere dayalı olarak incelendi. Dilbilgisinde a)bildirme kipleri, b)tasarlama kipleri olarak ikiye ayrılan kiplerden bildirme kiplerinin ek işlevlerine dayalı anlam belirlemesi bu kip kullanımlarını açıklamaya yeterli olmamaktadır. Asıl işlevleri bildirme olan bu kipler, almış oldukları zarfların anlam değeri ve metin düzeyindeki anlamsal değerlendirmeler dikkate alındığında tasarlama kiplerinin işlevlerine kaydığı, bildirme kiplerinden farklı anlamsal bütünlük oluşturdukları görülür. Sonuç olarak Türkçe'de kip olgusunu tam olarak açıklayabilmek için metin bütünlüğüne dayalı biçim ve anlamın birbirini bütünlediği incelemeler yapılması gerektiği örneklere dayalı olarak ortaya atıldı.