Mesiha Tosunoğlu, Deniz Melanlıoğlu

Anahtar Kelimeler: Süheyl ü Nev-bahâr, Eski Anadolu Türkçesi, söz varlığı

Özet

Eski Anadolu Türkçesi, Batı Türkçesinin yabancı unsurlar bakımından en temiz devridir denilebilir. Bu noktadan hareketle Eski Anadolu Türkçesi devrinde çağdaşlarına göre daha sade bir dil ile kaleme alınmış Süheyl ü Nev-bahâr adlı eserin söz varlığı bu çalışmanın konusu olarak belirlenmiştir.