Anahtar Kelime Sayfalar
seyyid Şükrî 113
classical turkish poetry 113
nineteenth century 113
kirkuk 113
seyyid şükrî 113
klasik türk şiiri 113
on dokuzuncu yüzyıl 113
kerkük 113
turkish 227
self-repair 227
speech errors 227
spontaneous speech 227
türkçe 227
kendini düzeltme 227
konuşma hataları 227
anlık konuşma 227
mongol dynasty 7
mongol empire 7
translation 7
interpreting 7
uyghur interpreters 7
moğol dönemi 7
tercüme 7
çeviri 7
uygur 7
mütercim 7
language relationship 181
modern uyghur turkish 181
chinese 181
loanwords 181
dil ilişkisi 181
çağdaş uygur türkçesi 181
çince 181
alıntı kelimeler 181
garseddin-zâde 69
manzûme 69
16th century 69
medical works 69
nidâî 69
dürr-i manzûm 69
16. yüzyıl 69
tıp metinleri 69
old anatolian turkish 23
ahmed-i dai 23
kitabu’t-ta’bir 23
the translation of kitabu’t-ta’bir 23
tabir-name-i turki 23
eski anadolu türkçesi 23
kitabü’t-ta’bîr tercümesi 23
kitabü't-ta'bîr 23
tabir-name-i türkî 23
toponymy 205
place names 205
colors 205
sarıveliler (karaman) 205
toponimi 205
yer adları 205
renkler 205
divan literature 157
iraq national center for manuscripts 157
turkish manuscripts written in arabic alphabet 157
divan edebiyatı 157
el yazmaları 157
irak el yazmaları merkezi 157
arap harfli türkçe eserler 157
latifi tezkire copy dated 1546 49
latifi tezkire copy dated 1575 49
transcription text 49
style change 49
1546 tarihli latifi tezkiresi nüshası 49
1575 tarihli latifi tezkiresi nüshası 49
transkripsiyonlu metin 49
üslup değişimi 49