Anahtar Kelime Sayfalar
turkey turkish dialects 169
dialects in burdur province 169
phonetics 169
characteristic features 169
türkiye türkçesi ağızları 169
burdur ili ağızları 169
ses bilgisi 169
karakteristik özellikler 169
computational linguistics 193
emotion analysis in texts 193
bilgisayarlı dil bilimi 193
metinlerde his analizi 193
dil bilimi 193
interactive metadiscourse markers 211
research article abstracts 211
evidentials 211
diachronic analysis 211
etkileşimli üst söylem belirleyicileri 211
araştırma makalesi özetleri 211
tanıtlayıcılar 211
art zamanlı inceleme 211
samani 79
chagatai 79
uwaisi 79
bughra khan 79
sâmânî 79
çağatayca 79
uveysi 79
buğra han 79
shams al-asi 29
shams al-din al-uzgendi 29
yetimname 29
kudek-name 29
the yasawi order 29
hakim ata suleyman 29
eastern turkish 29
şems-i asi 29
şemseddin özkendi 29
kudekname 29
yesevilik 29
hakim ata süleyman 29
doğu türkçesi 29
buddhism 7
huayan school 7
buddhāvataṁsaka-sūtra 7
text edition 7
budizm 7
huayan ekolü 7
metin neşri 7
word 141
wording 141
meaning 141
semiotics 141
sign 141
classical turkish literature 141
nef’î 141
söz 141
mana 141
lafz 141
gösterge bilimi 141
gösterge 141
klasik türk edebiyatı 141