Araştırma Makalesi

Osmanlı Beyliği’nin Kurucusunun İsmi Meselesi Üzerine

Osman Gümüşçü, Abdullah Balcıoğulları

Sayfalar: 87-109 DOI: 10.32925/tday.2021.54
0 438

İbni Mühennâ Lugati’nde Arapça ve Farsçadan Alıntı Sözcükler

Savaş Karagözlü

Sayfalar: 111-127 DOI: 10.32925/tday.2021.55
0 468

Süleymân-Nâme’nin Söz Varlığı (77. Cilt)

Zeliha Gaddar

Sayfalar: 129-147 DOI: 10.32925/tday.2021.56
0 300

“Kuşku” Sözü Üzerine

Arzu Yıkılmaz

Sayfalar: 149-164 DOI: 10.32925/tday.2021.57
0 683

Garib-Nâme’de Cinaslar

Vugar Sultanzade

Sayfalar: 165-192 DOI: 10.32925/tday.2021.58
0 459

Medhiye Olmayan Kasideler ve Kasidenin Bölümlerine Bir Bakış

Bilal Çakıcı

Sayfalar: 193-203 DOI: 10.32925/tday.2021.59
0 296