“MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ” VE “ALTAN TOPÇİ”NİN TÜRK DİLİ VE KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 25-30
0 311

TÜRK DİLİNDE KELİME BAŞI ÜNSÜZÜ ÜZERİNE

Gürer Gülsevin

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 173-200
0 504

TÜRK DİLİ TETKİK CEMİYETİNİN KURULUŞU VE ATATÜRK

Saim Sakaoğlu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 19-29
0 2051

TANITMA, TAHLİL VE TENKİTLER

Naciye Güngörmüş

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 299-306
0 210

Türk Dilinde Ek-Ses İlişkisi

Ahmet B. Ercilasun

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 40-47
0 280

Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 48-54
0 498

Rus Dilinde Türk Dili Yadigarları

Ahmet Caferoğlu

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 1-39
0 259

Türk Dilinin Eski Kültür Mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 158-167
0 1408

Göytürk Dilinde Gelecek Zaman Anlayışının İfadesi

Ebülfez Recebov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 291-296
0 264

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar

Hasan Eren

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 106-160
0 381

Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-Lûgati't-Türkiyye

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 152-162
0 305

Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 99-105
0 415

Osmaniye İli Ağzında ol- Yardımcı Fiilinin Yaklaşma İfade Eden Tasvir Yardımcı Fiili Olarak Kullanımı

Mustafa Tanç

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 123-129
0 321

SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR’IN TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI VE ANADOLU AĞIZLARI

Mesiha Tosunoğlu, Deniz Melanlıoğlu

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 189-200
0 528

TÜRKÇENİN GÜCÜ VE ATATÜRK

İdris Karakuş

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 155-164
0 700

KES-KOPYALA-YAPIŞTIR; YENİ KELİME TÜRET

Mustafa Şenel

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 1 Sayfalar: 99-110
0 254

Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine

? Elesenqiqige

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 215-218
0 858

Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama)

Ekrem Gül

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 27-104
0 930

Teaching Turkish as a Foreign Language at Seoul National University (Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi)

Yong- Sŏng Lı

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 2 Sayfalar: 167-188
0 483

Rusça Konuşurlara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Tarihî Arka Planı, Eserler ve Ders Materyalleri

Ayşe Dağ Pestil

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 31-42
0 615