“MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ” VE “ALTAN TOPÇİ”NİN TÜRK DİLİ VE KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 25-30
0 243

TÜRK DİLİNDE KELİME BAŞI ÜNSÜZÜ ÜZERİNE

Gürer Gülsevin

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 173-200
0 397

TÜRK DİLİ TETKİK CEMİYETİNİN KURULUŞU VE ATATÜRK

Saim Sakaoğlu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 19-29
0 1616

TANITMA, TAHLİL VE TENKİTLER

Naciye Güngörmüş

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 299-306
0 172

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN MORFOETİMOLOJİSİNE DAİR

Petro İ. Kuznetsov

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 193-262
0 306

Türk Dilinde Ek-Ses İlişkisi

Ahmet B. Ercilasun

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 40-47
0 214

Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 48-54
0 407

Rus Dilinde Türk Dili Yadigarları

Ahmet Caferoğlu

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 1-39
0 223

Türk Dilinin Eski Kültür Mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 158-167
0 1205

Göytürk Dilinde Gelecek Zaman Anlayışının İfadesi

Ebülfez Recebov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 291-296
0 224

Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü

Hasan Eren

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 170-186
0 266

Soyka Sözü Hakkında

Mustafa Sarı

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 99-106
0 558

Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-Lûgati't-Türkiyye

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 152-162
0 241

Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 99-105
0 358

Osmaniye İli Ağzında ol- Yardımcı Fiilinin Yaklaşma İfade Eden Tasvir Yardımcı Fiili Olarak Kullanımı

Mustafa Tanç

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 123-129
0 242

SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 139-148
0 742

TÜRKİYE’DE ETİMOLOJİK SÖZLÜK VE SÖZCÜK ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE YAYIMLANAN MAKALELERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 35-66
0 800

TARYAT YAZITININ BATI YÜZÜNDE mGLi ve mGL İŞARETLERİYLE YAZILAN SÖZCÜK NASIL OKUNUP ANLAŞILMALI ?

Serkan Şen

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 99-108
0 240

ANDREAS TIETZE, TARİHİ VE ETİMOLOJİK TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATI (CİLT 2, F-J, WIEN 2009)’NA KATKILAR

Galip Güner

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 199-211
0 323

Türkiye-Türkçesinde İsimden +lA-mAk eki ile Yapılan Fiillerin - Etimoloji Göz Önünde Tutularak - Anlam Bilimsel ve Cümle Bilimsel Araştırılması

Esin İLERİ Ecer

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 41-152
0 268