TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN MORFOETİMOLOJİSİNE DAİR

Petro İ. Kuznetsov

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 193-262
0 84

Dede Korkut Kitabı'nın Dilinde Doğu Anadolu Ağızlarıyla İlgili İzler

Hamza Zülfikar

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 170-176
0 170

Türk Dilinin Eski Kültür Mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 158-167
0 663

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar

Hasan Eren

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 106-160
0 99

Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü

Hasan Eren

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 170-186
0 94

Han Duvarları Gibi...

Gülcan B. Çolak

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 49-69
0 53

ISMARLA- FİİLİ ÜZERİNE

Kazım Köktekin

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 140-145
0 54

GÖSTER- VE GÖRSET-/ ĠÓRSETFİİLLERİNİN YAPISI ÜZERİNE

Ahmet Günşen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 124-139
0 64

TÖKEZLEMEK KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Seyfullah Türkmen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 185-188
0 70

SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 139-148
0 244

TÜRKİYE’DE ETİMOLOJİK SÖZLÜK VE SÖZCÜK ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE YAYIMLANAN MAKALELERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 35-66
0 259

VURUŞ KAVRAMLI TÜRKÇE AKRABA KELİMELER: SES OLAYLARI VE ETİMOLOJİ

Zafarjon Sıddıkov

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 151-174
0 139

TÜRKÇEDE YARDIM SÖZÜ KÖKEN BİLGİSİ VE KAVRAM ALANLARI

Mustafa Öner

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 69-76
0 78

TARYAT YAZITININ BATI YÜZÜNDE mGLi ve mGL İŞARETLERİYLE YAZILAN SÖZCÜK NASIL OKUNUP ANLAŞILMALI ?

Serkan Şen

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 99-108
0 79

TÜRK DİLİNİN TARİHÎ KAYNAKLARINDA YAZ VE YAY SÖZCÜKLERİNİN SEMANTİK ANALİZİ ÜZERİNE

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 113-133
0 142

BALIKESİR YÖRÜK AĞIZLARINDA KULLANILAN ŞİMDİKİ ZAMAN BİÇİMLERİ

Hüseyin Kahraman Mutlu

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 71-83
0 132

ANDREAS TIETZE, TARİHİ VE ETİMOLOJİK TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATI (CİLT 2, F-J, WIEN 2009)’NA KATKILAR

Galip Güner

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 199-211
0 99

Türkiye-Türkçesinde İsimden +lA-mAk eki ile Yapılan Fiillerin - Etimoloji Göz Önünde Tutularak - Anlam Bilimsel ve Cümle Bilimsel Araştırılması

Esin İLERİ Ecer

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 41-152
0 64

VAMPİR

Hatice Şirin User

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 119-130
0 456

ŞEMSETTİN SAMİ’NİN ORHON YAZITLARI ÜZERİNE ETİMOLOJİ DENEMELERİ

Engin Çetin

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 43-56
0 101