Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler

Hülya Savran

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 224-238
0 368

Soyka Sözü Hakkında

Mustafa Sarı

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 99-106
0 844

Osmaniye İli Ağzında ol- Yardımcı Fiilinin Yaklaşma İfade Eden Tasvir Yardımcı Fiili Olarak Kullanımı

Mustafa Tanç

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 123-129
0 321

Han Duvarları Gibi...

Gülcan B. Çolak

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 49-69
0 222

GÖSTER- VE GÖRSET-/ ĠÓRSETFİİLLERİNİN YAPISI ÜZERİNE

Ahmet Günşen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 124-139
0 327

TÖKEZLEMEK KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Seyfullah Türkmen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 185-188
0 277

SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 139-148
0 958

VURUŞ KAVRAMLI TÜRKÇE AKRABA KELİMELER: SES OLAYLARI VE ETİMOLOJİ

Zafarjon Sıddıkov

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 151-174
0 634

YAYIN DEĞERLENDİRME

Hatice Şirin User

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 1-6
0 214

TÜRK DİLİNİN TARİHÎ KAYNAKLARINDA YAZ VE YAY SÖZCÜKLERİNİN SEMANTİK ANALİZİ ÜZERİNE

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 113-133
0 788

“Çok” Sözcüğü Nereden Geliyor?

Serkan Şen

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 107-111
0 646

ANDREAS TIETZE, TARİHİ VE ETİMOLOJİK TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATI (CİLT 2, F-J, WIEN 2009)’NA KATKILAR

Galip Güner

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 199-211
0 400

VAMPİR

Hatice Şirin User

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 119-130
0 1069

ESKİ TÜRKÇEDEKİ teyeŋ “sincap” SÖZÜNÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ UZANTILARI VE ANLAMDAŞLARI

Selim Emiroğlu

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 17-26
0 1474

YAKUT (SAHA) TÜRKÇESİNDE -ar/-bat buol SIFAT-FİİLİ АNALİTİK KALIBININ ANLAM ÖZELLİKLERİ

Natalya Popova

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 81-86
0 242

Türkmencede Sonu /-k/ ve /-ňk/ ile Biten Bazı Yansıma Sözcüklerin Sonuna Gelen Bir Ek Üzerinde İnceleme

Yusuf Azmun

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 167-182
0 1037

Teaching Turkish as a Foreign Language at Seoul National University (Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi)

Yong- Sŏng Lı

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 2 Sayfalar: 167-188
0 483

Rusça Konuşurlara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Tarihî Arka Planı, Eserler ve Ders Materyalleri

Ayşe Dağ Pestil

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 31-42
0 615

balavurt, bücür, çeçil, garamsa (lames), lenza, marsık ve suhra KELİMELERİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 341-349
0 478

“Kuşku” Sözü Üzerine

Arzu Yıkılmaz

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 149-164 DOI: 10.32925/tday.2021.57
0 683