TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 463

ESKİ TÜRKÇEDE BUDDHA’NIN 32 LAKSANASI

F. Sema Barutçu

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 11-33
0 355

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA KUŞ İSİMLERİ VE ONLARIN SİSTEMATİĞİ

Şerif Ali Bozkaplan

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 43-79
0 380

YAZILI DEVİRLERDEKİ GELİŞMELERE GÖRE ESKİ TÜRKÇENİN YAŞI

ZEYNEP Korkmaz

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 353-370
0 1632

ESKİ TÜRKÇE’NİN GRAMER YAPISI VE ÖRNEK OLARAK FİİLDEN İSİM YAPAN –l EKİ

NECMETTİN Hacıeminoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 65-80
0 738

ESKİ TÜRKÇE ALFABEDEKİ ÜNSÜZLERİ BELİRTEN İŞARETLERİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ

Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 189-192
0 237

“DİL SİSTEMİNDEKİ ESKİ TÜRKÇE UNSURLAR: REKONSTRÜKSİYON PROBLEMLERİ”

Erden Z. Kacibekov

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 81-84
0 240

ESKİ TÜRKÇEDE ŞAHIS ADLARI VE UNVANLARI

Yunus Memmedli

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 95-110
0 416

Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 159-165
0 852

Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi'nin Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması

Metin Karaörs

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 129-144
0 1275

Türkiye Türkçesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler

Y. İ. Vasiliev

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 341-351
0 293

Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 48-54
0 440

Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği

Zeki Kaymaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 251-341
0 464

Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine

Gürer Gülsevin

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 214-224
0 1020

Dede Korkut Kitabı'nın Dilinde Doğu Anadolu Ağızlarıyla İlgili İzler

Hamza Zülfikar

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 170-176
0 512

Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler

Hülya Savran

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 224-238
0 316

Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler

Volkan Coşkun

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 41-50
0 1012

Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 279-364
0 506

Türk Dilinin Eski Kültür Mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 158-167
0 1274

Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine

Gani Abdurrahmanov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 1-4
0 268