TONYUKUK YAZITINDA BİRKAÇ DÜZELTME

Semih Tezcan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 173-181
0 213

TÜRKÇEDE ÇOCUK KAVRAMI

Saadet Çağatay

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 1-16
0 324

ESKİ TÜRKLERDE EDEBİ DİL VAR MIYDI?

E.r. Tenişev

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 157-161
0 212

UYGUR YAZISIYLA YAZILMIŞ UYGUR YAZITLARINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER

Peter Zıeme

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 229-237
0 257

YENİSEY ESKİ KIRGIZ YAZITLARININ İLK ZİKRİ: ÇİN’E GİDEN ROMEN SEYYAHI NICOLAIE MILESCO (SPATHARY)’NİN GÜNLÜĞÜ-1675

Gh. İ. Constantın

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 1-7
0 166

“KUMUK VE BALKAR LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ”NÜN BİR TAHLİLİ

İsmail Doğan

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 223-233
0 171

GÖKTÜRK ANITLARI İLE YAŞAYAN ÜÇ LEHÇEMİZİN (HALAÇ, ÇUVAŞ VE SAHA/YAKUT) TARİHİ İLGİ DÜZENİ

Gürer Gülsevin

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 55-64
0 496

Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri

Cevdet Şanlı

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 237-244
0 362

Tarihi Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekanda Sınırlama Görevi Üstlenen Yapılar

Volkan Coşkun

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 429-438
0 417

Ongin Yazıtını Tahlile Bir Deneme

Mihaly Dobrovits

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 147-150
0 215

Suuci < Sugeci / (Bel) Yazıtı Ne Zaman Yazıldı?

Osman F. Sertkaya

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 306-312
0 156

Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları

Tofik Davudoğlu Melikli

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 262-265
0 169

Kırgızistan'da Yeni Bulunan Runik Harfli Eski Türk Yazıtları Hakkında Ön Bilgiler

Rısbek Alimov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 5-10
0 199

Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları

Tsendiyn Battulga

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 46-58
0 220

Murfatlar ve Nad Sent Mikloş Yazıtlarının Paleografik Karakteristliği

Svetlana Venelinova Kavrikova

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 241-253
0 197

Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme

Cengiz Alyılmaz

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 11-18
0 381

Köl Tigin Yazıtı Taş Anıtının Korunması

D. Khishigbajar

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 254-256
0 152

Hoyto Tamir 'dan Yeni Yazıtlar

Osman Fikri Sertkaya, Sertkocaulı Harcavbay

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 313-346
0 201

Göktürk Harfli Yazıtların Kırgızistan'daki Araştırılması, Muhafazası ve Bugünkü Durumu

Çetin Cumagulov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 69-74
0 202

Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmla Kuralları

Ali İsa Şükürlü, Elşen Şükürlü

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 347-352
0 186