TONYUKUK YAZITINDA BİRKAÇ DÜZELTME

Semih Tezcan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 173-181
0 270

Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri

Cevdet Şanlı

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 237-244
0 438

Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları

Tofik Davudoğlu Melikli

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 262-265
0 223

Kırgızistan'da Yeni Bulunan Runik Harfli Eski Türk Yazıtları Hakkında Ön Bilgiler

Rısbek Alimov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 5-10
0 263

Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları

Tsendiyn Battulga

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 46-58
0 304

Murfatlar ve Nad Sent Mikloş Yazıtlarının Paleografik Karakteristliği

Svetlana Venelinova Kavrikova

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 241-253
0 246

Bilge Tonyukuk Yazıtları Üzerine Birkaç Düzeltme

Cengiz Alyılmaz

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 11-18
0 453

Hoyto Tamir 'dan Yeni Yazıtlar

Osman Fikri Sertkaya, Sertkocaulı Harcavbay

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 313-346
0 265

Göktürk Harfli Yazıtların Kırgızistan'daki Araştırılması, Muhafazası ve Bugünkü Durumu

Çetin Cumagulov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 69-74
0 259

Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine

Gani Abdurrahmanov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 1-4
0 268

Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmla Kuralları

Ali İsa Şükürlü, Elşen Şükürlü

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 347-352
0 241

Moğolistan'daki Eski Türk Anıt ve Yazıtlarının 1996-1998 Yılları Arasındaki Yeni İnceleme Sonuçları

Takashi Osawa

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 277-286
0 448

K. K. Yudahin Sözlüğüne Göre Kırgızca Söz Varlığı

Mustafa Öner

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 1 Sayfalar: 101-112
0 523

TARYAT, TES VE ŞİNE USU YAZITLARI ARASINDAKİ DİL BİLİMSEL VE TARİHÎ BAĞLAR ÜZERİNE BAZI NOTLAR

Volker Rybatzkı

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 61-80
0 395

KÖLTEGİN YAZITI’NDA KALIPLAŞMIŞ BAZI KELİMELERİN MOĞOLCA ESASINDA YORUMU

Namsrai Gerelmaa

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 37-44
0 186

Kazakçadaki Bazı Eski Türkçe Sözcükler Üzerine

Aydar Mirkamal

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 51-60
0 295

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN UNVANLAR VE UNVAN NİTELEYİCİLERİ

Erhan Aydın

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 2 Sayfalar: 5-26
0 339

Orhon Yazıtlarındaki adınçıg bark Üzerine

Yong-Sŏng Lı

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 2 Sayfalar: 43-52
0 334

ALTAY CUMHURİYETİ YAZITLARINDAN A 78 (KURGAK I) YAZITI YA DA ESKİ TÜRKLERDE KURBANLIK YAZISI

Nurdin Useev

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 101-118
0 207

YENİSEY KIRGIZLARININ ETNİK GRUBU OLARAK FU-YU KIRGIZLARI

Mihail Anatolyeviç Çertıkov

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 35-42
0 253