Gani Abdurrahmanov

Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe Yazıtlar, Yazıt, Lehçe, Türk Lehçeleri

Özet

Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine dergide yer alan bir konuşmadır.