Araştırma Makalesi

Jeofizik Yöntemlerin Arkeolojik Amaçlı Kullanımları İçin Bazı Örnekler

A. Ateş, D. Tomsuk, B. Gündoğdu, E. Değirmenci

Sayfalar: 22-24
0 246

Göktürk Anıtlarında Jeodezik Çalışmalar

Tayfun Çay, Ayhan Ceylan, İbrahim Yılmaz, İsmail Şanlıoğlu, Hakan Karabörk, Murat Yakar

Sayfalar: 75-94
0 268

Ongin Yazıtını Tahlile Bir Deneme

Mihaly Dobrovits

Sayfalar: 147-150
0 251

L, N, R'den Sonra Niçin T?

Ahmet B. Ercilasun

Sayfalar: 191-194
0 273

Tonga Tigin'in Kimliği Üzerine

Sadettin Gömeç

Sayfalar: 205-210
0 268

Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları

Tofik Davudoğlu Melikli

Sayfalar: 262-265
0 202

Hoyto Tamir 'dan Yeni Yazıtlar

Osman Fikri Sertkaya, Sertkocaulı Harcavbay

Sayfalar: 313-346
0 236

Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmla Kuralları

Ali İsa Şükürlü, Elşen Şükürlü

Sayfalar: 347-352
0 228

Dijital Fotogrametrinin Arkeolojide Kullanılması ve Göktürk Anıtları Örneği

Ferruh Yıldız, Murat Yakar, Hakan Karabörk, Murat Yılmaz

Sayfalar: 371-376
0 240