GÖKTÜRK YAZITLARININ TÜRK İSKAN (YERLEŞME) TARİHİNDEKİ YERİ

Tuncer Baykara

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 17-29
0 308

KAĞIDA YAZILI GÖKTÜRK METİNLERİ VE KAĞIDA YAZILI GÖKTÜRK ALFABELERİ

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 167-181
0 1949

GÖKTÜRK ANITLARININ ALTAYİSTİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 41-53
0 359

GÖKTÜRK YAZITLARI İLE ANADOLU-TÜRK FOLKLORUNDAKİ PARALELLİKLER ÜZERİNE

Saim Sakaoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 155-166
0 270

AVRUPA’NIN GÖKTÜRK HARFLİ ESKİ ANITLARI GÖKTÜRK HARFLİ ESKİ YAZININ KUZEY KAFKASYA, VOLGA-DON VE TUNA BÖLGELERİYLE İLİŞKİSİ

SOSLANBEK Y. Bayçorov

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 13-16
0 219

GÖKTÜRK YAZITLARINDA SÖZ SANATLARI GÜÇLÜ ANLATIM YOLLARI

Doğan Aksan

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 1-12
0 911

GÖKTÜRK ANITLARI İLE YAŞAYAN ÜÇ LEHÇEMİZİN (HALAÇ, ÇUVAŞ VE SAHA/YAKUT) TARİHİ İLGİ DÜZENİ

Gürer Gülsevin

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 55-64
0 621

GÖKTÜRKÇEDE İSİMDEN FİİL TÜRETEN EKLER VE KÖKEN YAPILARI ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 141-149
0 339

GÖKTÜRK YAZITLARINDA KELİMELERİN NOKTALANMASI ÖZELLİKLERİ

Elisa Cebrailoğlu Şükürlü

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 121-134
0 228

GÖKTÜRK YAZI KÜLTÜRÜNÜN ASYA’NIN MERKEZİNDEN DOĞU AVRUPA’YA YOLU

D.d. Vasilyev

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 61-66
0 361

GENEL YAZI NAZARİYESİ IŞIĞINDA GÖKTÜRK YAZISININ MENŞEİ MESELESİ (OKUNUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA)

Sergey G. Klyaştornıy, Viktor G. Guzev

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 27-33
0 208

KAZAKİSTAN’DA BULUNAN ÇİN AYNASI İLE SASANİ TABAĞINDAKİ RUNİK TÜRK YAZILARI

Altay Sersenuli Amancolov

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 115-119
0 274

DAĞLIK ALTAYLARDAKİ KALBAK-TAŞ MABEDİNİN GÖKTÜRK YAZITLARI

D.d. Vasilyev

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 91-97
0 273

VILHELM THOMSEN’IN ÇALIŞMALARI VE KIRGIZİSTAN’DA BULUNAN GÖKTÜRK YAZITLARI

Çetin Cumaguloviç Cumagulov

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 99-114
0 439

ÇAĞDAŞ KAZAK TÜRKÇESİYLE GÖKTÜRK YAZITLARINDAKİ KELİME VE DEYİMLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER

O.kemal Kayra, Şinar Bolatova Bolatova

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 179-191
0 487

Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri

Cevdet Şanlı

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 237-244
0 517

Dijital Fotogrametrinin Arkeolojide Kullanılması ve Göktürk Anıtları Örneği

Ferruh Yıldız, Murat Yakar, Hakan Karabörk, Murat Yılmaz

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 371-376
0 306

Kuzey Tuva Ögök-Turan Vadisindeki Göktürk Anıtlarının Bazı Özellikleri

İgor V. Kormuşin

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 257-261
0 420

Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları

Tsendiyn Battulga

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 46-58
0 348

Göktürk Anıtlarında Jeodezik Çalışmalar

Tayfun Çay, Ayhan Ceylan, İbrahim Yılmaz, İsmail Şanlıoğlu, Hakan Karabörk, Murat Yakar

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 75-94
0 309