ZEYNEP Korkmaz

Anahtar Kelimeler: YAZILI DEVİRLER, ESKİ TÜRKÇE

Özet

Bir dilin yaşının tespiti çalışmalarında çeşitli yollara baş vurmak mümkündür. Bu konuda, dilin kendi yapı ve işleyiş özellikleri ve tarihi gelişme şartları ile ilgili birtakım ölçütler (kriterler) uygulanabileceği gibi, antropoloji, tarih, arkeoloji ve etnoloji gibi diğer bilim dallarının ortaya koyduğu verilerden de yararlanmak mümkündür.