Osman Fikri Sertkaya

Anahtar Kelimeler: EKLER, ŞEKİLLER, ÖRNEKLER

Özet

Genel Türkçe'de birbirinden ayrı fakat ses bakımında aynı (homophone) iki -an/-en eki vardır. Bu eklerden ilki isim tabanına, diğeri ise çekimli fiil köküne gelmektedir. İsim tabanına gelen -an/-en eki, Eski Türkçe devresinin başlarında isim çekim eki olarak, "çokluk" fonksiyonunda, kullanılmıştır.