TOFİG D. Melikov

Anahtar Kelimeler: TÜRK EDEBİ DİLİ, TÜRKÇE, PROBLEMLER

Özet

Edebi dil canlı varlık gibi her zaman bir gelişme içindedir. Fakat belli dönemlerde böyle gelişmeleri köklü değişmeler takip etmektedir. Sosyali toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olan dil, önemli toplumsal değişimlerin etkisiyle yapılanma dönemlerine girmiş oluyor. XX. Yy. başlarında Azeri Türkçesi ve Türkiye Türkçesi böyle bir yapılanma ve değişme dönemlerini yaşamışlardır.