Türkçede Fiil Birleşmeleri

Annemarie Von Gabain

Sayı: 1953, Cilt 1 Sayfalar: 16-28
0 18

TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 46

TÜRKÇE’DE - N ZARF-FİİL EKİ İLE -PAN/-PEN EKİ VE TÜREMELER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 155-165
0 67

ESKİ TÜRKÇEDE BUDDHA’NIN 32 LAKSANASI

F. Sema Barutçu

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 11-33
0 51

YAZILI DEVİRLERDEKİ GELİŞMELERE GÖRE ESKİ TÜRKÇENİN YAŞI

ZEYNEP Korkmaz

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 353-370
0 120

ESKİ TÜRKÇE ALFABEDEKİ ÜNSÜZLERİ BELİRTEN İŞARETLERİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ

Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 189-192
0 18

“DİL SİSTEMİNDEKİ ESKİ TÜRKÇE UNSURLAR: REKONSTRÜKSİYON PROBLEMLERİ”

Erden Z. Kacibekov

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 81-84
0 14

GÖKTÜRKÇEDE İSİMDEN FİİL TÜRETEN EKLER VE KÖKEN YAPILARI ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 141-149
0 15

ESKİ TÜRKÇEDE ŞAHIS ADLARI VE UNVANLARI

Yunus Memmedli

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 95-110
0 18

BİRLEŞİK FİİLLER VE VURGU: -İVER- ŞEKLİNİN GÖREVLERİNİ TESPİTTE VURGUNUN ROLÜ

Nurettin Demir

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 83-94
0 15

Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 159-165
0 13

Eski Anadolu Türkçesinde Ol- Cevheri Fiili

Zikri Turan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 265-289
0 96

Kumuk Türkçesi'nde Fiil

Çetin Pekacar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 221-235
0 17

İsme Gelen Ekleri de Alan Bir Fiil Gövdesi: Belir

Nevzat Özkan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 213-220
0 17

Til ve İmla Metodikası Meseleleri Adlı Eserinin Işığında Bekir Çobanzade'nin Dil ve İmla Öğretileriyle İlgili Düşünceleri

Kenan Acar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 7-13
0 12

Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 48-54
0 16

Fiil Çatısı Üzerine

Elvira A. Grunina

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 195-213
0 16

Eski Anadolu Türkçesinde Edatlara Kurulan Zarf-fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 396-428
0 109

Türkçede Sıfat-Fiil Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma İşlevleri

Ramazan Salman

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 188-223
0 12

Bugünkü Uygur Türkçesinde Birleşik Fiiller

Hatice Yiğitbaşı

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 365-380
0 79