TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 528

ESKİ TÜRKÇEDE BUDDHA’NIN 32 LAKSANASI

F. Sema Barutçu

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 11-33
0 393

YAZILI DEVİRLERDEKİ GELİŞMELERE GÖRE ESKİ TÜRKÇENİN YAŞI

ZEYNEP Korkmaz

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 353-370
0 1832

ESKİ TÜRKÇE’NİN GRAMER YAPISI VE ÖRNEK OLARAK FİİLDEN İSİM YAPAN –l EKİ

NECMETTİN Hacıeminoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 65-80
0 844

“DİL SİSTEMİNDEKİ ESKİ TÜRKÇE UNSURLAR: REKONSTRÜKSİYON PROBLEMLERİ”

Erden Z. Kacibekov

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 81-84
0 275

ESKİ TÜRKÇEDE ŞAHIS ADLARI VE UNVANLARI

Yunus Memmedli

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 95-110
0 454

ANADOLU AĞIZLARINDA ÜNSÜZLER

Mukim Sağır

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 391-409
0 261

Til ve İmla Metodikası Meseleleri Adlı Eserinin Işığında Bekir Çobanzade'nin Dil ve İmla Öğretileriyle İlgili Düşünceleri

Kenan Acar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 7-13
0 216

Dede Korkut Kitabının Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmla Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 131-152
0 389

Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler

Volkan Coşkun

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 41-50
0 1155

Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine

Gani Abdurrahmanov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 1-4
0 301

Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmla Kuralları

Ali İsa Şükürlü, Elşen Şükürlü

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 347-352
0 274

Standart Türkçedeki Ünsüzlerin Akustik Özellikleri ve Görüntüleriyle Boğumlanma Yerleri Bakımından Sınıflandırılması

Volkan Coşkun

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 62-85
0 752

"En" Sözü Kullanılış Yeri ve İşlevine Dair

Ceyhun Vedat Uygur

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 82-94
0 278

Yarlık Sözü Hakkında

Mustafa Öner

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 117-122
0 273

GÖSTER- VE GÖRSET-/ ĠÓRSETFİİLLERİNİN YAPISI ÜZERİNE

Ahmet Günşen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 124-139
0 327

ESKİ TÜRKÇE –GmA SIFAT-FİİL EKİ ÜZERİNE

Mustafa Tanç

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 133-138
0 826

ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARININ DAYANDIĞI TEMELLER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 87-110
0 340

TARYAT YAZITININ BATI YÜZÜNDE mGLi ve mGL İŞARETLERİYLE YAZILAN SÖZCÜK NASIL OKUNUP ANLAŞILMALI ?

Serkan Şen

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 99-108
0 302

ÇİFT ÜNSÜZLE BAŞLAYAN KELİMELERİN YAZIM SORUNU

Cemil Ekiyor

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 1 Sayfalar: 1-17
0 330