Mustafa Tanç

Anahtar Kelimeler: ESKİ TÜRKÇE, –GmA SIFAT-FİİL EKİ

Özet

Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe, sıfat-fiiller açısından oldukça zengindir.Geniş zaman kavramını ifade etmek için -Ar, -r; -mAz, -GlI, -GmA, -GAn gibi sıfatfiilekleri kullanılmıştır. Bu eklerden -GmA Eski ve Orta Türkçe döneminde kullanılmışolup, daha sonra yerini -An (<ET -GAn) ekine bırakmıştır. Ek, etimolojikaçıdan değişik biçimlerde değerlendirilmiştir.