Mustafa Öner

Anahtar Kelimeler: yarlık, eski türkçe, yenisey

Özet

Eski Türkçe yarlıka- fiilinin yarlıg-ka biçiminde türediği ve yarlıg ismiyle doğrudan ilişkili olduğu türkolojide kabul edilmiş bir bilgidir.