TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 46

ESKİ TÜRKÇEDE BUDDHA’NIN 32 LAKSANASI

F. Sema Barutçu

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 11-33
0 51

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA KUŞ İSİMLERİ VE ONLARIN SİSTEMATİĞİ

Şerif Ali Bozkaplan

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 43-79
0 12

YAZILI DEVİRLERDEKİ GELİŞMELERE GÖRE ESKİ TÜRKÇENİN YAŞI

ZEYNEP Korkmaz

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 353-370
0 120

ESKİ TÜRKÇE’NİN GRAMER YAPISI VE ÖRNEK OLARAK FİİLDEN İSİM YAPAN –l EKİ

NECMETTİN Hacıeminoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 65-80
0 44

ESKİ TÜRKÇE ALFABEDEKİ ÜNSÜZLERİ BELİRTEN İŞARETLERİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ

Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 189-192
0 18

“DİL SİSTEMİNDEKİ ESKİ TÜRKÇE UNSURLAR: REKONSTRÜKSİYON PROBLEMLERİ”

Erden Z. Kacibekov

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 81-84
0 14

ESKİ TÜRKÇEDE ŞAHIS ADLARI VE UNVANLARI

Yunus Memmedli

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 95-110
0 18

Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 159-165
0 13

Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi'nin Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması

Metin Karaörs

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 129-144
0 116

Türkiye Türkçesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler

Y. İ. Vasiliev

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 341-351
0 15

Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 48-54
0 16

Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği

Zeki Kaymaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 251-341
0 15

Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine

Gürer Gülsevin

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 214-224
0 12

Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler

Hülya Savran

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 224-238
0 15

Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler

Volkan Coşkun

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 41-50
0 72

Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 279-364
0 18

Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine

Gani Abdurrahmanov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 1-4
0 14

Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve Bunun Öğretimi ile İlgili Meseleler

Engin Yılmaz

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 250-289
0 14

Divanü Lügati't-Türk'ten Türkiye Türkçesine

Orhan Kabataş

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 147-161
0 39