TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN MORFOETİMOLOJİSİNE DAİR

Petro İ. Kuznetsov

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 193-262
0 37

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar

Hasan Eren

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 106-160
0 51

Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü

Hasan Eren

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 170-186
0 26

Soyka Sözü Hakkında

Mustafa Sarı

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 99-106
0 30

SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 139-148
0 129

TÜRKİYE’DE ETİMOLOJİK SÖZLÜK VE SÖZCÜK ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE YAYIMLANAN MAKALELERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 35-66
0 86

TARYAT YAZITININ BATI YÜZÜNDE mGLi ve mGL İŞARETLERİYLE YAZILAN SÖZCÜK NASIL OKUNUP ANLAŞILMALI ?

Serkan Şen

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 99-108
0 31

ANDREAS TIETZE, TARİHİ VE ETİMOLOJİK TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATI (CİLT 2, F-J, WIEN 2009)’NA KATKILAR

Galip Güner

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 199-211
0 61

ŞEMSETTİN SAMİ’NİN ORHON YAZITLARI ÜZERİNE ETİMOLOJİ DENEMELERİ

Engin Çetin

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 43-56
0 46

balavurt, bücür, çeçil, garamsa (lames), lenza, marsık ve suhra KELİMELERİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 341-349
0 34

TEK ÖRNEK YUNDAK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE İNCELEME

Özlem Ayazlı

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 151-163
0 69

“Kuşku” Sözü Üzerine

Arzu Yıkılmaz

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 149-164 DOI: 10.32925/tday.2021.57
0 56

Dağlık Altay Yazıtlarında İleri Ögeler

Ahmet Karaman

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 33-51
0 53

Güzellik Hakkında Konuşurken Aynı Şeyi Düşünüyor Muyuz?

Yasin Keçeli, Andrej Démuth, Slávka Démuthová

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 301-320
0 31

Türkçede Hibrit (Melez) Sözcükler

Hadra Kübra Erkınay Tamtamış

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 253-290
0 51