TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN MORFOETİMOLOJİSİNE DAİR

Petro İ. Kuznetsov

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 193-262
0 328

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar

Hasan Eren

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 106-160
0 358

Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü

Hasan Eren

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 170-186
0 293

Soyka Sözü Hakkında

Mustafa Sarı

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 99-106
0 749

SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 139-148
0 905

TÜRKİYE’DE ETİMOLOJİK SÖZLÜK VE SÖZCÜK ETİMOLOJİSİ ÜZERİNE YAYIMLANAN MAKALELERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 35-66
0 910

TARYAT YAZITININ BATI YÜZÜNDE mGLi ve mGL İŞARETLERİYLE YAZILAN SÖZCÜK NASIL OKUNUP ANLAŞILMALI ?

Serkan Şen

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 99-108
0 271

ANDREAS TIETZE, TARİHİ VE ETİMOLOJİK TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATI (CİLT 2, F-J, WIEN 2009)’NA KATKILAR

Galip Güner

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 199-211
0 367

ŞEMSETTİN SAMİ’NİN ORHON YAZITLARI ÜZERİNE ETİMOLOJİ DENEMELERİ

Engin Çetin

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 43-56
0 463

balavurt, bücür, çeçil, garamsa (lames), lenza, marsık ve suhra KELİMELERİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 341-349
0 422

TEK ÖRNEK YUNDAK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE İNCELEME

Özlem Ayazlı

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 151-163
0 494

“Kuşku” Sözü Üzerine

Arzu Yıkılmaz

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 149-164 DOI: 10.32925/tday.2021.57
0 621

Dağlık Altay Yazıtlarında İleri Ögeler

Ahmet Karaman

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 33-51
0 270

Güzellik Hakkında Konuşurken Aynı Şeyi Düşünüyor Muyuz?

Yasin Keçeli, Andrej Démuth, Slávka Démuthová

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 301-320
0 378

Türkçede Hibrit (Melez) Sözcükler

Hadra Kübra Erkınay Tamtamış

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 253-290
0 632

Eski Türkçe “Yala”, Çağdaş Türkçe “Yalan” Sözcükleri Üzerine

Serkan ŞEN

Sayı: 2024, Sayı 77 Sayfalar: 177-198 DOI: 10.32925/tday.2024.116
66 116