Türkçede Fiil Birleşmeleri

Annemarie Von Gabain

Sayı: 1953, Cilt 1 Sayfalar: 16-28
0 355

Verbalkompositionen im Türkischen

Annemarie Von Gabain

Sayı: 1953, Cilt 1 Sayfalar: 1-15
0 274

TÜRKÇE’DE - N ZARF-FİİL EKİ İLE -PAN/-PEN EKİ VE TÜREMELER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 155-165
0 728

ESKİ TÜRKÇE’NİN GRAMER YAPISI VE ÖRNEK OLARAK FİİLDEN İSİM YAPAN –l EKİ

NECMETTİN Hacıeminoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 65-80
0 616

GÖKTÜRKÇEDE İSİMDEN FİİL TÜRETEN EKLER VE KÖKEN YAPILARI ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 141-149
0 263

BİRLEŞİK FİİLLER VE VURGU: -İVER- ŞEKLİNİN GÖREVLERİNİ TESPİTTE VURGUNUN ROLÜ

Nurettin Demir

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 83-94
0 201

Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 159-165
0 775

Eski Anadolu Türkçesinde Ol- Cevheri Fiili

Zikri Turan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 265-289
0 912

Kumuk Türkçesi'nde Fiil

Çetin Pekacar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 221-235
0 522

İsme Gelen Ekleri de Alan Bir Fiil Gövdesi: Belir

Nevzat Özkan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 213-220
0 337

Fiil Çatısı Üzerine

Elvira A. Grunina

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 195-213
0 198

Eski Anadolu Türkçesinde Edatlara Kurulan Zarf-fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 396-428
0 710

Türkçede Sıfat-Fiil Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma İşlevleri

Ramazan Salman

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 188-223
0 515

Bugünkü Uygur Türkçesinde Birleşik Fiiller

Hatice Yiğitbaşı

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 365-380
0 1167

Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 279-364
0 488

L, N, R'den Sonra Niçin T?

Ahmet B. Ercilasun

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 191-194
0 273

Ruz-name'de Birleşik Fiiller

Kerima Filan

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 114-128
0 308

İsme Gelen Ekleri de Alan bir Fiil Gövdesi:Belir-

Nevzat Özkan

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 205-212
0 489

Boşnak Dilinde Türkçe Kelimeler

Kerima Filan

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 28-39
0 265

"-Duhcan/-Dükcen Sona/Sora" ZARF FİİLİ ÜZERiNE

Mehmet Dursun Erdem

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 21-27
0 232