ANADOLU AĞIZLARINDA ÜNLÜLER

Mukim Sağır

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 377-390
0 347

ANADOLU AĞIZLARINDA ÜNSÜZLER

Mukim Sağır

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 391-409
0 238

Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 279-364
0 515

+dır, +dur Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları Üzerine

Yeter Torun

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 1 Sayfalar: 111-122
0 919

GÖSTER- VE GÖRSET-/ ĠÓRSETFİİLLERİNİN YAPISI ÜZERİNE

Ahmet Günşen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 124-139
0 302

TÜRKÇE DİL BİLGİSİNDE TERMİNOLOJİ SORUNU

Celal Demir

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 81-100
0 289

ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARININ DAYANDIĞI TEMELLER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 87-110
0 313

ANDREAS TIETZE, TARİHİ VE ETİMOLOJİK TÜRKİYE TÜRKÇESİ LUGATI (CİLT 2, F-J, WIEN 2009)’NA KATKILAR

Galip Güner

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 199-211
0 367

Türkiye-Türkçesinde İsimden +lA-mAk eki ile Yapılan Fiillerin - Etimoloji Göz Önünde Tutularak - Anlam Bilimsel ve Cümle Bilimsel Araştırılması

Esin İLERİ Ecer

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 41-152
0 329

TUVACADA ZARF-FİİL CÜMLELERİNİN SÖZ DİZİMİNE DAİR

İbrahim Ahmet Aydemir

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 7-18
0 216

TRANSEURASIAN VERBAL MORPHOLOGY IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE: GENEALOGY, CONTACT, CHANCE, ED. BY LARS JOHANSON AND MARTINE ROBBETS, TURCOLOGICA, HERAUSGEGEBEN VON LARS JOHANSON

Nevzat Gözaydın

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 117-120
0 237

Anadolu Saman Yığınları Hikâyesi

Uwe Bläsıng

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 2 Sayfalar: 121-144
0 214

RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER

Elena Oganova

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 2 Sayfalar: 189-201
0 219

RAIHAN MUHAMEDOWA (2016). KAZAKH: A COMPREHENSIVE GRAMMAR (ROUTLEDGE COMPREHENSIVE GRAMMARS) (1.BASKI). ROUTLEDGE. 299 S.

Habibe Özge Özveren

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 189-191
0 314

YENİ BİR NÜSHASIYLA AHMEDÎ’NİN MİRAÇ-NAMESİ

Ümit Hunutlu

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 2 Sayfalar: 281-349
0 523

Zarf-fiil eklerinin cümle sıralama işlevi ve bunun söz dizimindeki yeri üzerine

Selma Gülsevin

Sayı: 2020, Sayı 69 Sayfalar: 135-146
0 463

“Kuşku” Sözü Üzerine

Arzu Yıkılmaz

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 149-164 DOI: 10.32925/tday.2021.57
0 621

MANAS DESTANI’NDA ESKİ TÜRKÇEYE ÖZGÜ GRAMER UNSURLARI

Nurdin USEEV

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 39-50 DOI: 10.32925/tday.2022.84
4303 397

DİLİN BİLİMİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Caner KERİMOĞLU

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 69-100 DOI: 10.32925/tday.2022.86
828 817