(sA) MORFEMLİ YARIDIMCI CÜMLELER VE BUNLARLA KURULAN BİRLEŞİK CÜMELELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Hayati Develi

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 115-152
0 140

Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi'nin Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması

Metin Karaörs

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 129-144
0 486

Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri

Cevdet Şanlı

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 237-244
0 217

Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler

Hülya Savran

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 224-238
0 119

"-Duhcan/-Dükcen Sona/Sora" ZARF FİİLİ ÜZERiNE

Mehmet Dursun Erdem

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 21-27
0 71

Türkiye Türkçesinde Bazı Gramer Terim ve Anlayışları Üzerine

Alaeddin Mehmedoğlu

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 2 Sayfalar: 105-126
0 49

Mehmet Ali Köyü Ağzında Kullanılan Fiillere Ekler

Aziz Ayva

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 39-56
0 59

Han Duvarları Gibi...

Gülcan B. Çolak

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 49-69
0 53

TEMPUSFORMEN IM TÜRKISCHEN

Muzaffer Malkoç

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 146-161
0 94

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Mesiha Tosunoğlu

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 195-222
0 104

'AHLÂK-I ALÂÎ'DEKİ 'ÇÜN'LÜ BİRLEŞİK CÜMLE YAPILARI

Enfel Doğan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 29-40
0 79

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAPI, İŞLEV VE ANLAM İLİŞKİLERİ AÇISINDAN CÜMLE GRUPLARI VE CÜMLE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME-I

Ahmet Akçataş

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 7-20
0 65

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAPI, İŞLEV VE ANLAM İLİŞKİLERİ AÇISINDAN CÜMLE GRUPLARI VE CÜMLE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME II

Ahmet Akçataş

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 7-14
0 72

TÜRKÇEDE TANIM CÜMLELERİ

Celal Demir

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 21-34
0 81

İŞLEVSEL TÜRKÇE SÖZ DİZİMİNİN BAZI SAV VE KAVRAMLARI ÜZERİNE

Viktor G. Guzev, Özlem Deniz Yılmaz

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 125-143
0 68

HİÇBİRYER ROMANINDA DİL, ÜSLUP VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ

Mustafa Balcı

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 165-182
0 59

TUVACADA ZARF-FİİL CÜMLELERİNİN SÖZ DİZİMİNE DAİR

İbrahim Ahmet Aydemir

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 7-18
0 59

KARS İLİ AĞIZLARINDA EK FİİLİN OLUMSUZ ŞEKLİ “değil”İN ÖRNEKLERİ ÜZERİNE

Bahadır Güneş

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 19-26
0 58

Envârü’l Hikem ve ki’li birleşik cümleler üzerine

Kader Tüngüç Çelik

Sayı: 2020, Sayı 69 Sayfalar: 115-134
0 62