TÜRKÇENİN SAYICA EŞ HECELİ İKİLEMELERİNDE SIRALAMA KURALLARI VE TABİÎ BİR ÜNSÜZ DİZİSİ

Osman Nedim Tuna

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 163-228
0 134

+dır, +dur Bildirme Ekiyle Oluşturulan Bazı Yapıların Cümledeki Kullanımları Üzerine

Yeter Torun

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 1 Sayfalar: 111-122
0 518

Mehmet Ali Köyü Ağzında Kullanılan Fiillere Ekler

Aziz Ayva

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 39-56
0 96

Han Duvarları Gibi...

Gülcan B. Çolak

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 49-69
0 93

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Mesiha Tosunoğlu

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 195-222
0 232

'AHLÂK-I ALÂÎ'DEKİ 'ÇÜN'LÜ BİRLEŞİK CÜMLE YAPILARI

Enfel Doğan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 29-40
0 118

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAPI, İŞLEV VE ANLAM İLİŞKİLERİ AÇISINDAN CÜMLE GRUPLARI VE CÜMLE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME-I

Ahmet Akçataş

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 7-20
0 103

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAPI, İŞLEV VE ANLAM İLİŞKİLERİ AÇISINDAN CÜMLE GRUPLARI VE CÜMLE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME II

Ahmet Akçataş

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 7-14
0 121

TÜRKÇEDE TANIM CÜMLELERİ

Celal Demir

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 21-34
0 142

İŞLEVSEL TÜRKÇE SÖZ DİZİMİNİN BAZI SAV VE KAVRAMLARI ÜZERİNE

Viktor G. Guzev, Özlem Deniz Yılmaz

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 125-143
0 113

m, p, r, s ÜNSÜZLERİYLE YAPILAN PEKİŞTİRME VE KURALLARI ÜZERİNE

Sadettin Özçelik

Sayı: 2012, Cilt 60, Sayı 2 Sayfalar: 29-42
0 629

KUTADGU BİLİG’DE İKİLEMELER

İbrahim Taş

Sayı: 2012, Cilt 60, Sayı 2 Sayfalar: 43-96
0 132

Eski Uygurca İkilemer Üzerine

Mehmet Ölmez

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 243-311
0 132

ESKİ UYGURCA ÖLÜLER KİTABI’NDAKİ İKİLEMELER ÜZERİNE

Mehmet Ölmez, Gönül Aris

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 39-64
0 142

YENİSEY YAZITLARINDA GEÇEN adrıl- seçlin- İKİLEMESİ ÜZERİNE

Ahmet Karaman

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 7-26
0 113

Envârü’l Hikem ve ki’li birleşik cümleler üzerine

Kader Tüngüç Çelik

Sayı: 2020, Sayı 69 Sayfalar: 115-134
0 101

Tekrar Sınıflandırmalarında Yapısal Bir Belirleyici Olarak Çokluk Kategorisi ve Özbek Türkçesindeki Görünümü

Sema EYNEL

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 123-154 DOI: 10.32925/tday.2023.106
20 31