Cemiyet ve Dil

Hilmi Ziya Ülken

Sayı: 1953, Cilt 1 Sayfalar: 29-44
0 256

Türkçede Fiil Birleşmeleri

Annemarie Von Gabain

Sayı: 1953, Cilt 1 Sayfalar: 16-28
0 290

Verbalkompositionen im Türkischen

Annemarie Von Gabain

Sayı: 1953, Cilt 1 Sayfalar: 1-15
0 220

TONYUKUK YAZITINDA BİRKAÇ DÜZELTME

Semih Tezcan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 173-181
0 213

UYGURCA ÜZERİNE YENİ YAYINLAR

Şinasi Tekin

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 187-201
0 285

KERKÜK AĞZINA GÖRE ARZU İLE KAMBER MASALI

Sadettin Buluç

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 203-238
0 134

PROTO-TURKIC: RECONSTRUCTION PROBLEMS

Gerhard Doerfer

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 1-59
0 188

KÖKTÜRK TARİHİNİN ÇOK ÖNEMLİ BİR BELGESİ: SOGUTÇA BUGUT YAZITI

Saadet Çağatay, Semih Tezcan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 245-252
0 170

ESKİ TÜRK YAZI DİLİNİN YAŞIYLE İLGİLİ YENİ ARAŞTIRMALAR

Doğan Aksan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 133-141
0 296

UNUTULMUŞ BİR EK Mİ?

Orhan Şaik Gökyay

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 183-185
0 376

DİLBİLİMDE YOZ-YORUM İŞLEMİ

Özcan Başkan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 65-80
0 233

BİR UYGUR ŞİİRİ HAKKINDA NOT

Şinasi Tekin

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 61-63
0 193

ANADOLU AĞIZLARI ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALARIN BUGÜNKÜ DURUMU VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 143-172
0 285

DAS VOROSMANISCHE ( DIE ENTWICKLUNG DER OGHUSISCHEN SPRACHEN VON DEN ORCHONINSCHRIFTEN BIS ZU SULTAN VELED)

Gerhard Doerfer

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 81-132
0 144

DAS CHORASAN TÜRKİSCHE

Gerhard Doerfer

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 127-205
0 196

IRK BİTİG ÜZERİNE YENİ NOTLAR

Mercal Erdal

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 87-119
0 690

BİLEŞİK SÖZCÜK VE BİLEŞİK SÖZCÜKLERDE VURGU

Ömer Demircan

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 263-275
0 218

“MARZUBÂN-NÂME TERCÜMESİ” ÜZERİNE

Semih Tezcan

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 413-431
0 132

ÖN TÜRKÇEDE ÜNSÜZ YİTİMİ

Talât Tekin

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 35-51
0 173

KHALAJ AND ITS RELATION TO THE OTHER TURKIC LANGUAGES

Gerhard Doerfer

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 17-32
0 259