Özcan Başkan

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Yoz-Yorum

Özet

Dilbilimde yoz-yorum işlemi şöyle tanımlanabilir: "Ulusçuluk, ırkçılık, dincilik ya da kültürcülük türünden duygusal düzenlere bağlı belli önyargıların, öznel ve tümden-gelimli bir biçimde kanıtlanabilmesi uğruna, insan dilinde gözlenen nesnelere, durumlara ya da olaylara değgin verilerden ancak elverişli olanlarının seçilip, bunlarda gözlenen aksak düzenliliklerin sözde bilimsel bir aşırı çabacılıkla genelleştirilerek, dil gerçeklerinin bilinçli olarak ya da bilgisizlik sonucunda çarpıtılmaları; ve ancak soyut bir gerçekliliği olan bu gibi zorlama değerlendirmelerin, dilbilim adına ortaya sürülüp topluma benimsettirilmeleri".